Ανακαίνιση Γραφείου σε έκθεση αυτοκινήτων στη  Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου