ΥΛΙΚΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Γωνιόκρανο γυψοσανίδας

Γωνιόκρανο γυψοσανίδας

Ορθοστάτης γυψοσανίδας 3m

Ορθοστάτης γυψοσανίδας 3m

Κανάλι οροφής γυψοσανίδας

Κανάλι οροφής γυψοσανίδας

Στρωτήρας γυψοσανίδας

Στρωτήρας γυψοσανίδας

Περιμετρικό οροφής γυψοσανίδας

Περιμετρικό οροφής γυψοσανίδας

Συνδετήρας π γυψοσανίδας

Συνδετήρας π γυψοσανίδας

Συνδετήρας T για Κανάλι Οροφής

Συνδετήρας T για Κανάλι Οροφής

Ταινία γυψοσανίδας

Ταινία γυψοσανίδας

Ούπα γυψοσανίδας

Ούπα γυψοσανίδας