Εγκατάσταση ασανσέρ με εξωτερικό κλωβό και επένδυση με πάνελ